Aicinām piedalīties LU 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2022. gada janvārī – martā!

Atklāšanas Akadēmiskā plenārsēde notiks 2022. gada 11. februārī plkst. 13.00, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Atklāšanas plenārsēdē uzstāsies Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks ar referātu "Monetārā politika Latvijā un eiro zonā: quo vadis?"

LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas.

Tradicionāli konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs 4 zinātņu nozaru blokos (Dabas zinātnes, Humanitārās zinātnes, Medicīnas un veselības zinātnes, un Sociālās zinātnes), 12 prioritārās pētniecības tēmās un starpdisciplināri.

Konferences darbā tiks ievērotas visas epidemioloģiskās drošības prasības un rekomendācijas.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar organizatoru kontaktpersonām vai nosūtot jautājumu Zinātnes departamentam.