Jautājums organizatoram
 
Struktūrvienība Kontaktpersona E-pasts
Bioloģijas fakultāte Didzis Elferts didzis.elferts@lu.lv
Datorikas fakultāte Ģirts Karnītis girts.karnitis@lu.lv
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Aiga Švede aiga.svede@lu.lv
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Gunta Vigule gunta.vigule@lu.lv
Ķīmijas fakultāte Arturs Vīksna arturs.viksna@lu.lv
Astronomijas institūts Ilgmārs Eglītis ilgmars.eglitis@lu.lv
Atomfizikas un spektroskopijas institūts Inga Šīrante inga.sirante@lu.lv
   Jānis Alnis janis.alnis@lu.lv
   Roman Viter roman.viter@lu.lv
Bioloģijas institūts Līga Jankevica liga.jankevica@lu.lv
Fizikas institūts Imants Kaldre imants.kaldre@lu.lv
Ķīmiskās fizikas institūts Gunta Kunakova gunta.kunakova@lu.lv
Matemātikas un informātikas institūts tiks precizēts tiks precizēts
Materiālu mehānikas institūts Tatjana Glaskova-Kuzmina tatjana.glaskova-kuzmina@lu.lv
Mikrobioloģijas institūts Jānis Liepiņš janis.liepins@lu.lv
LU Botāniskais dārzs Signe Tomsone signe.tomsone@lu.lv
LU Muzejs Iveta Gudakovska iveta.gudakovska@lu.lv