Jautājums organizatoram
 
Struktūrvienība Kontaktpersona E-pasts
Humanitāro zinātņu fakultāte Maira Dandzberga maira.dandzberga@lu.lv
Teoloģijas fakultāte Jānis Rudzītis-Neimanis ilze.stikane.tf@lu.lv
Vēstures un filozofijas fakultāte Rūdolfs Reinis Vītoliņš rudolfs_reinis.vitolins@lu.lv
Filozofijas un socioloģijas institūts Elvīra Šimfa elvira.simfa@lu.lv
Latvijas vēstures institūts Guntis Gerhards guntis.gerhards@lu.lv