Jautājums organizatoram
 
Struktūrvienība Kontaktpersona E-pasts
Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika Inga Šīrante inga.sirante@lu.lv
   Jānis Alnis janis.alnis@lu.lv
   Roman Viter roman.viter@lu.lv
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte Santa Dreimane santa.dreimane@lu.lv
   Laura Fomina laura.fomina@lu.lv
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība Didzis Elferts didzis.elferts@lu.lv
Inovatīvās informācijas tehnoloģijas Ģirts Karnītis girts.karnitis@lu.lv
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija Solveiga Krūmiņa-Koņkova solveiga.krumina-konkova@lu.lv
Letonika, diaspora un starpkultūru pētījumi Ina Druviete ina.druviete@lu.lv
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai Aiga Švede aiga.svede@lu.lv
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvi materiāli Gunta Kunakova gunta.kunakova@lu.lv