CILVĒKS, TEHNOLOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē

24.01. - 18.02.2022.

Attālināti Zoom platformā


Latvijas Universitātes (LU) 80. Starptautiskā zinātniskā konference Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē norisināsies no 24.01.2022. līdz 18.02.2022., piedāvājot piedalīties ar pētījumu rezultātu prezentācijām kādā no 15 Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes konferences sekcijām.


Raksta iesniegšana

Sākusies rakstu iesniegšana LU 80. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumam. 

Reģistrējies un iesniedz rakstu līdz 10.06.2022.

Kā reģistrēties un iesniegt rakstu?

  

Raksta publicēšana

Maksa par raksta iesniegšanu publicēšanai*:

Par rakstu 100 EUR
Par rakstu (LU darbiniekiem) 50 EUR
Par rakstu (studentiem) 50 EUR
Par rakstu (LU studentiem) 25 EUR

*Cena tiek piemērota, ņemot vērā pirmā autora statusu.

Maksa par raksta iesniegšanu ietver raksta iesniegšanas, apstrādes un izvērtēšanas organizatoriskos procesus, kā arī komisijas maksu konferences sistēmā veiktajiem pārskaitījumiem. Raksta noraidīšanas gadījumā autoram netiek atgriezta veiktā iemaksa, kas sedz iepriekš minētās izmaksas.

 

Referāta prezentācija

Dalība LU PPMF konferences sekcijās ar referāta prezenāciju ir bez maksas.


Konferences rakstu krājums tiks iesniegts izvērtēšanai iekļaušanai Web of Science. Iepriekšējie izdevumi jau ir iekļauti. 


   

Raksta noformēšanas prasības 

  

Valeria Cavioni

University of Milano-Bicocca, Italy
The PROMEHS project: a universal multi-component curriculum to promote mental health in schools

Marc Depaepe

University of Latvia, Latvia;

University of Leuven, Belgium
Can educational historiography play a role in promoting quality, technology and humanity in education?

Heidi Hyytinen

University of Helsinki, Finland
How can we enhance the generic skills of undergraduate students?
 

Ja vēlaties konferencē piedalīties kā klausītājs, neprezentējot referātu, reģistrēšanās nav nepieciešama. Pirms konferences tiks publiskota saite, caur kuru būs iespējams pievienoties tiešsaistes platformā attiecīgajai konferences sekcijai.

► Konferences laikā būs iespējams reģistrēties, lai saņemtu sertifikātu par dalību konferencē kā klausītājam.